Akce absolventů

Milé kolegyně, milí kolegové,


jak jste si pravděpodobně všimli, univerzita si připomíná 70. výročí svého obnovení. Vedení k tomuto výročí naplánovalo velké setkání absolventů, a to ve dnech 9. a 10. září. V pátek má jít o setkávání na katedrách, v sobotu je připraven program po celé Olomouci. Budou otevřeny všechny prostory UP. V sobotu plánujeme také setkání na KPES, někdy v odpoledních či předvečerních hodinách, protože si nejsme jisti, kolik našich absolventů se může dostavit již v pátek.

Rádi bychom vás poprosili, abychom měli přibližný přehled, zda byste mohli napsat paní sekretářce e-mail (ivana.grenova@upol.cz), zda se oslav zúčastníte v pátek, v sobotu či oba dva dny. Věříme, že se setkáme v hojném počtu a že atmosféra bude stejně dobrá jako vloni.

Vaše KPES

 

Více informací o celém absolvenstkém setkání v režii univerzity viz http://absolventi.upol.cz/