Termín pro odevzdání a evidence (STAG) BP a DP

Termín konání: 25.06.2015, do 11:00

Místo konání:

Informace

Odevzdání a evidence (STAG) BP a DP, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), kontrola studijních povinností v IS STAG (uzavření studia)*


Student je povinen si zkontrolovat, že má do mezního termínu pro zadávání výsledků v IS STAG (nebo v daném termínu kontroly studijních povinností) zapsáno splnění všech absolvovaných předmětů (datum a správné zakončení).