Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

Termín konání: 16.03.2015, 16:00

Místo konání: učebna 2.03

Informace

Vážené a Vážení,

rádi bychom vás tímto pozvali na kulatý stůl

Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

který proběhne v pondělí 16. 3. 2015 od 16:00

na Katedře politologie FF UP v Olomouci, Křižkovského 12, učebna č. 2.03.

 

Kulatý stůl je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál (ke stažení zde). Na začátku kulatého stolu vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Svůj zájem o účast na kulatém stole, případně panelové diskuzi prosím zašlete na mail: martin.nawrath@nap.cz

Případné dotazy na tel.: 776 133 361