Gustáv Husák a jeho doba

Termín konání: 05.11.2015, 17:00

Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci

Informace

Přednáška Gustáv Husák a jeho doba 

Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc

Přednášející: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., Historický ústav AV ČR. v. v. i.

  
 

Přednáška se bude věnovat osudům Gustáva Husáka v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Přiblíží jeho strmý vzestup z pozice amnestovaného vězně do čela KSČ. Pokusí se vykreslit nejen Husákův politický i psychologický profil, ale bude hledat také odpověď na otázku, nakolik výsledná podoba normalizace odpovídala jeho představám.

 

Přednášející: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.,

 Vědecký pracovník oddělení biografických studií. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Odborně se specializuje na  české a slovenské dějiny po roce 1945 se zaměřením na období liberalizace komunistického režimu v 60. letech a nastupující normalizaci;  biografický výzkum s důrazem na politické a intelektuální elity KSČ; česko-slovenské vztahy; orální historie. Studoval v zahraničí v Ústavu politických vied SAV a na Univerzitě v Lipsku. Věnuje se popularizaci vědy v Českém rozhlase Plus. Získal ocenění Edvarda Beneše. 


http://www.tydenvedy.cz/sd/udalosti/kalendar/prednasky_Regiony/1105-olomouc-VK-gustav-husak-a-jeho-doba.html