Publications

 

In addition to standard educational activities, the Department of Political Science and European Studies is also one of the best Czech research and scientific organisations in the area of political sciences, European integration and international relations. The publication output of the department’s members is significant not only in the Czech context, but also relevant in the international environment. The Department of Political Science and European Studies was evaluated as the most effective department of political science in the Czech Republic in regards to level of publication in international scientific journals registered in the most prestigious databases Web of Science and Scopus.

 

Selected published works of members of the KPES:

Marek, Dan, Michael Baun. 2014. Cohesion Policy in the European Union. London and New York: Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.


Cohesion Policy in the European Union

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2013. The New Member States and the European Union: Foreign Policy and Europeanization. London and New York: Routledge.

 

Žídková, Markéta, Carol Glen. 2014. Global Issues and Controversies. Dubuque: Kendall Hunt Publishing.


 

Marek, Dan, Michael Baun. 2011. The Czech Republic and the European Union. London and New York: Routledge.


Marek, Dan, Michael Baun. 2008. EU Cohesion Policy After Enlargement. Houndmills: Palgrave Macmillan.

 

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2010. Česká republika a Evropská unie. Brno: Barrister & Principal.

Česká republika a Evropská unie

 

Marek, Dan, Tomáš Kantor. 2009. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal.

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

 

Tunkrová, Lucie, Pavel Šaradín. 2010. The Politics of EU Accession. London and New York: Routledge.

 

Lebeda, Tomáš. 2010. "Czech Republic". In D. Nohlen, P. Stover. Elections in Europe. Pp. Nomos Verlag.


Elections in Europe: A Data Handbook

 

 

Ryšavý, Dan, Pavel Šaradín. 2011. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: SLON.

 

 

Ganowicz, E., L. Rubisz, R. Sztwiertnia. 2013. Cities in Transition. Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. Olomouc: Civipolis. Available from link.

 

Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda a Markéta Škodová (eds.). 2010. Jaká je naše společnost? Aneb otázky, které si často klademe… Praha: SLON.


 

 

 

Voženílek, Vít, Pavel Šaradín, Zuzana Němcová. 2010. Atlas voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008. Olomouc: Univerzita Palackého.

Atlas voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje

 

 

Lach, Jiří. 2010. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Praha: Academia.

Josef Borovička

 

 

Chytílek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda, Dalibor Čaloud. 2009. Volební systémy. Praha: Portál.

 

 

 

Šaradín, Pavel. 2008. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Lebeda, Tomáš. 2008. Volební systémy poměrného zastoupení. Praha: Karolinum.

 Obálka titulu Volební systémy poměrného zastoupení

 

 

 Bradová, Eva a kol. 2008. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Negativní kampaně a politická reklama ve volbách

 

 

 

 Lebeda, Tomáš et al. 2007. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Voliči a volby 2006

 

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2007. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Politické kampaně, volby a politický marketing

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2007. Evropské volby v postkomunistických zemích. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Evropské volby v postkomunistických zemích

Šaradín, Pavel a kol. 2006. Krajské volby v České republice. Olomouc: VUP.

http://e-vup.upol.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/2006-811.jpg

 

 

 

Bradová, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Brno: Mezinárodní politologický ústav. 

 obálka

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2004. Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum.

Volby do Evropského parlamentu v České republice