ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY REALIZOVANÉ V RÁMCI DALŠÍCH PROGRAMŮ (FREE-MOVERS ATP.)

Studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyty v rámci jiných programů než Erasmus (př. Free-movers a další) jsou taktéž povinni před svým odjezdem podepsat se zahraničním oddělením FF UP a katederním koordinátorem Learning Agreement (spolu s jinými dokumenty umístěn na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/formulare/). Tato smlouva slouží mimo jiné jako podklad při případném nárokování uznání zahraničních předmětů v rámci studia na FF UP (viz .č. 01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit na http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/smernice-a-formulare/). 

Všechny studenty, kteří se na zahraniční studijní pobyty chystají, prosíme, aby si prostudovali stránky zahraničního oddělení FF UP, popř. přímo kontaktovali referentku pro zahraniční záležitosti, paní Mgr. Janu Hořákovou (http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/).