Lebedová: K Obamovi máme daleko

Datum : 18.05.2010

Autor: Šumperský/Jesenický deník, Eva Lebedová

Jaká je letošní volební kampaň. Povídali jsme si o ní s expertkou na politický marketing Evou Lebedovou


Jak hodnotíte letošní volební kampaň ve srovnání s tou před čtyřmi lety?

Oproti minulým parlamentním volbám výrazněji dominuje negativní kampaň. Vedle sociálních demokratů se k ní tentokrát více uchýlila i ODS. Pokud se podíváme na placenou inzerci v tištěných médiích i na billboardech, negativní kampaň převažuje. Dost často se strany pod tyto výtvory nepodepisují.

Kde se vzal prvek, kdy se strany vzájemně napadají a snaží se poukázat na slabiny toho druhého? Vzahraničí se používá běžně. Kolébkou tohoto druhu kampaně jsou Spojené státy. Nástup tam zaznamenáváme už v polovině šedesátých let. Je znát, že tyto kampaně vytváří někdo, kdo ví, že volič potřebuje konkrétní příklady, například že ten a ten politikmápodivné přátele s problematickou minulostí a podobně.

Jaké nové prvky ve volební kampani strany letos používají?

Například sociální demokraté využívají přímé telefonování voličům.Unás jsme něco podobného zažili už v roce 2002, tehdyODSoslovovala voliče pomocí nahraných hovorů. Dnes už telefonují přímolidé, například dobrovolníci. Ve Spojených státech se tyto hovory hojně využívají. Otázka je, s jakým úspěchem se setkají u nás. Přímý rozhovor může mít větší šanci na úspěch – volič může mít pocit, že se někdo zajímá o jeho názor. Co naopak ve srovnání s minulostí zůstává stejné?

Pokračuje trend, kdy strany kladou velký důraz na své hlavní lídry. Ti jsou pak velmi propagovaní na billboardech. A v čem se strany poučily? Některé strany se naučily rozfázovat kampaň do určitých vln a některé věci si nechají až na konec kampaně, a nevystřílejí si prach hned ze začátku. Také umějí pružněji reagovat na změny .

Politika se také stále více odehrává na internetu a sociálních sítích. Umějí je strany využívat?

Nejen strany, i různé občanské iniciativy se takto zapojují do politiky. Využívají toho, že kampaň na internetu není příliš drahá, a pokud se dostane do médií, může získat velkou pozornost. Pořád však nejsme tak daleko, jako tomu bylo při Obamově kampani. Docela dobře s těmito záležitostmi umí pracovat Top 09, která si dokázala rychle získat příznivce mezi mladými lidmi.

Nakolik dokážou kampaně rozhodnout volby?

Otéto záležitosti se hodně spekuluje. Cílem kampaní je informovat, přesvědčovat, mobilizovat a také podporovat stávající sympatizanty. Tyto čtyři funkce by dobrá kampaň měla plnit. Výzkumy, které existují, se shodují na tom, že kampaně volby ovlivňují.

Nezačínají se politické kampaně podobat spíše reklamě na prací prášek?

Rozhodně se nabízí otázka, zda by si společnost neměla stanovit určité mantinely v tom,kamaž se může zajít. Politické strany by se například mohly dohodnout na určitých pravidlech, třeba že pod negativní reklamu by se musel její tvůrce podepsat.