Michael Brtnický, International Language Institute, Káhira, 2012

Michael

 

Díky programu Mobilita – freemover a podpoře KPES jsem dostal možnost dále rozvinout znalosti moderní spisovné arabštiny na International Language Institute (ILI) v Káhiře. ILI nabízí díky své metodice a kvalitě vyučujících ideální volbu pro ty, jenž nestudují arabistiku, ale přesto je oblast severní Afriky a Blízkého východu zajímá a chtějí se jí hlouběji věnovat. Kromě studia jazyka pro mě bylo nekonečně zajímavé navštívit zemi, která je součástí problematiky mé disertační práce, a na vlastní oči sledovat politické vření současného Egypta, demonstrace, mítinky, agitaci obou táborů. Když jsem kdysi v Olomouci psal bakalářskou práci věnovanou historii a perspektivám egyptského Muslimského bratrstva, netušil jsem, že za pár let budou pod okny mého bytu hromově znít hesla této organizace.  

 

Lucie Halouzková, HAL9000 Limited, Brusel, 2010-2011

Lucie


Stáž v bruselské divizi konzultační firmy HAL9000 Limited byla velice dobrou zkušeností. Tato stáž mi umožnila uplatnit v praxi znalosti o fungování institucí Evropské unie nabyté studiem na KPES. Díky této stáži jsem získala pracovní zkušenosti v mezinárodním teamu profesionálů v oblasti poradenství. Také jsem dostala možnost se zúčastnit zajímavých jednání na půdě Výboru regionů a Evropské komise. Během praxe jsem pracovala například na přeshraničním projektu rozvoje dopravy, který zahrnoval čtrnáct regionů z pěti členských zemí EU. Díky tomuto projektu jsem se zúčastnila několika mezinárodních jednání a podílela se na prezentaci tohoto projektu na Týdnu Regionů v Bruselu. Tato stáž byla prakticky zaměřená, vedoucí stáže byli velice přátelští a ochotně se mnou konzultovali náplň mé práce. Proto bych tuto stáž doporučila.

 

 

Ondřej Filipec, Evropská komise, DG COMM, Praha/Brusel 2013

 

Jako Blue Book Stagiaire jsem mohl uplatnit vědomosti nabyté na KPES v rámci Zastoupení Evropské komise v České republice. Zde jsem působil v politické sekci a měl tak na starost politické zpravodajství. Má práce obnášela informování Evropské komise o politickém dění v ČR a pozici ČR k návrhům aktů sekundárního práva, které byly projednávány ve výborech Senátu a Poslanecké sněmovny, popřípadě mapování postojů ministerstev k důležitým otázkám před jednáním Rady. Mimo to práce obnášela také vytváření analýz a podkladů, pomoc s organizací vzdělávacích akcí nebo kontakt s veřejností. Svými nadřízenými jsem byl oceňován především za dobrou práci s textem při psaní reportů a schopnost analytického myšlení. Tedy dvě schopnosti, které studium na KPES rozvíjí. Rovněž znalost evropské agendy, fungování institucí a procesů získaná během studia na KPES mi umožnila rychlou adaptaci v dynamickém prostředí Evropské komise. A nejsem sám. Během návštěv Bruselu je příjemné potkávat absolventy KPES kteří v institucích EU nalezli práci a dokázali se prosadit v silně konkurenčním prostředí.