Nabídka nových volitelných kurzů

Datum vložení: 27.07.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení studenti,


ve STAGu jsou pro vás otevřeny dva nové volitelné kurzy:


1) KPE/VK3:

Tento předmět funguje jako doplněk k předmětu Dějiny moderní Číny 1 a zároveň jako samostatný úvod do čínské politiky. První semestr je zaměřen na historické a současné principy řídící a ovlivňující čínskou politiku a popisuje historický vývoj čínské politiky do r. 1976. Po celou dobu je kladen důraz na čínskou politickou terminologii, která je závěrem také součástí atestace. Na kurz navazuje v letním semestru předmět Čínská politika 2, který se zaměří na období od roku 1976 až po současnost.


2)KPE/VK4:

Kurz je zaměřen jako úvod do studia ostrova Taiwanu, regionu Taiwanu v rámci Číny a zároveň Čínské republiky na Taiwanu jakožto státního útvaru. Pojednává o výše vymezeném území z historických, politických a sociálních hledisek. Zvláště je zaměřen na problematiku formování Taiwanské identity na pozadí ideového střetu multikulturní společnosti tohoto postkoloniálního modernizovaného ostrova. Důraz bude kladen na problematický vztah Taiwanu s pevninskou Čínou ve 20. a 21. století, mezinárodní status ostrova a také soudobou taiwanskou politiku.