Nabídka volitelných kurzů KPE/VK6 a KPE/VK8

Datum vložení: 19.02.2016

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení studenti,


v rozvrhových akcích na LS jsou vypsané volitelné kurzy KPE/VK6 a KPE/VK8.


KPE/VK6 volně naváže na látku probíranou v zimním semestru (KPE/VK4) a zaměří se na vybraná témata současného Taiwanu.

 

KPE/VK8 volně navazuje na předchozí látku probíranou v zimním semestru (KPE/VK3)a je zaměřen na historický vývoj čínské politiky od r. 1976 do současnosti. Důraz je kladen jak na vnitropolitickou situaci, tak i na vztahy ČLR s ostatními zeměmi. 


V obou kurzech jsou stále volná místa.


Ivana Grenová