Erasmus výběrové řízení - urgentní!

Datum vložení: 26.02.2016

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

Vážení kolegové úspěšní ve výběrovém řízení Erasmus plus,

prosím, VŠICHNI co nejdříve doplňte své údaje/přihlášku přes aplikaci https://erasmusplus.upol.cz/ Doplňte fotografie a další údaje, které po vás aplikace požaduje. Dále všechny prosím, abyste mi urgentně zaslali e-mailem termín, tj. semestr, v němž plánujete vyjet. tyto údaje musím do aplikace dopnit já; není vyloučeno, že po vás chce aplikace tento údaj také, potom si samozřejmě dejte pozor, aby se informace nelišily.

Děkuji všem za spolupráci, mž