Erasmus: uzavření výsledků po návratu z pobytu v zimním semestru 2015

Datum vložení: 06.03.2016

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

 

Vážení studenti navrátivší se po zimním semestru ze zahraničních studijních pobytů (hlavně Erasmus+),


v této chvíli byste již měli všichni mít oficiální transcript se svými výsledky. Je nyní naší společnou povinností zavést vaše výsledky do stagu, tedy mi dovolte mi v krátkosti shrnout celý postup.

 

Buď se za mnou můžete zastavit osobně v mých konzultačních hodinách nebo můžeme vše uzavřít e-mailem (marketa.zidkova@upol.cz;marketa.zidkova@gmail.com). Případě e-mailové variant prosím vždy nascanujte original transcriptu jako přílohu.

 

V případě uzavírání vašeho výjezdu na základě e-mailové komunikace vás prosím, aby email kromě nascanovaného transcriptu obsahoval následující:

 

-  Vypsané názvy všech absolvovaných kurzů přesně dle transcriptu; do první kolonky za název uvést počet kreditů získaných v zahraničí; do druhé kolonky známku získanou v zahraničí; třetí informací by měla být známka převedená na náš systém, tedy na škálu A-E, resp. F (byl-li kurz ukončen zkouškou a známka byla udělena; tento údaj kontrolujeme dle našich převodových tabulek, nicméně požadujeme, aby student tento přepočet uvedl také sám, což je kontrolou, že si je výsledku/přepočtu vědom. Přepočty na ECTS system jsou často uvedeny přímo na transcript.) 

- Uveďte prosím ke svému jménu take vase identifikační/studentské číslo.

 

Všechny výše uvedené údaje musíte též uvést též do Stagu u svého výjezdu (instrukce o tomto vydává zahraniční oddělení FF UP před Vaším výjezdem). Prosíme studenty, aby tedy ve Stagu ke každému kurzu uvedli: 

- jeho název

- kód (vždy začínající KPE/...)

- počet získaných kreditů

- počet uznaných kreditů (zůstává až na výjimky stejný; výjimky budou konzultovány)

- známku získanou v zahraničí (byla-li udělena)

- můžete uvést také přepočet na škálu A-E (resp- F), tento nicméně hlavně uveďte v emailu

- (alespoň přibližné) datum zkoušky (zvláště důležité v případech, kdy jste studovali oba semestry)

 

Na základě výše uvedeného uzavřeme Váš výjezd ve stagu. Stag vygeneruje dokument "RoR". Komunikujeme-li emailem, dokument Vám zašlu, ovšem musíte si jej vyzvednout hlavně osobně, neboť na studijní oddělení jej musíte přinést s podpisem/souhlasem katedry. Nedomluvíme-li se jinak, vyzvedáváte si RoR u paní sekretářky Grenové.

 

S dokumentem RoR musíte osobně zajít na studijní oddělení, kde Váš výjezd uzavřou administrativně. 

 

Postup, který jsem poměrně detailně popsala, jistě není složitý, zabere cca půl hodiny Vašeho času (prosím, dbejte na pečlivé, nejlépe několikrát zkontrolované údaje ve stagu; vše musí být v souladu s transcriptem).

 

Předem všem děkuji za spolupráci, mž