Důležité upozornění pro studenty, přihlášené k obhajobám a ke státním závěrečným

Datum vložení: 28.04.2016

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení studenti,


žádáme ty z vás, kteří se přihlásili na termín obhajob a dnes neodevzdali diplomovou práci nebo se z jiného důvodu rozhodli k obhajobě či státnicím nejít, aby se neprodleně z příslušných termínů odepsali.


Zároveň upozorňujeme, že jsme navýšili čtvrteční termín, určený pro studenty bakalářského programu a je tedy možné se ještě přehlásit. Čtvrteční termín budeme navyšovat postupně tak dlouho, dokud se počty přihlášených studentů nevyrovnají.


Děkujeme za pochopení.


Za KPES, Ivana Grenová