Nabídka pracovních míst

Datum vložení: 14.06.2016

Autor: Ivana Grenová

Informace

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA OBSAZENÍ SLUŽEBNÍHO MÍSTA MINISTERSKÉHO RADY ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTRSTVA VNITRA

S MÍSTEM VÝKONU PRÁCE V OSTRAVĚ

Ministerstvo Vnitra ČR aktuálně vyhlásilo 10 výběrových řízení (10 pracovních pozic nabízených pod ID: 30353950 až 30353959) na obsazení služebního místa ministerského rady v oddělení pro pracovní migraci. Jedná se o služební místa zařazená ve 12 platové třídě, kde je stanoven požadavek na ukončené úplné vysokoškolské vzdělání, přičemž konkrétní obor vzdělání není stanoven. Místo je vhodné i pro absolventy či OZZ/OZP. Vítána je základní orientace v problematice správního řízení a podmínek pobytu cizinců na území ČR.

Výkon služby zahrnuje: zajišťování administrativní agendy a organizace vedení správních řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro podání přihlášky do výběrového řízení je stanoven

do 01. 07. 2016.

Konkrétní informace o nabízených místech a podmínkách výběrového řízení je možno nalézt na internetových stránkách MVČR na odkazu: http://www.mvcr.cz/vyberova-rizeni-mv.aspx (na webu MVČR zvolit záložku „Nabídky a zakázky“ a dále pokračovat na záložku „Nabídka služebních míst“ – odkaz Výběrová řízení na Ministerstvu vnitra).

Bližší informace poskytne:

 

Mgr. Anna Vlachová

odbor personální

tel.: +420 974 833 292

 

e-mail: anna.vlachova@mvcr.cz