Uzavírání zahraničního/Erasmus studia 2015-16

Datum vložení: 14.07.2016

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

 

Vážení studenti navrátivší se po letním semestru (či po celém roce) ze zahraničních studijních pobytů (hlavně Erasmus+),

 

v této chvíli byste již měli všichni mít oficiální transcript se svými výsledky. Je nyní naší společnou povinností zavést vaše výsledky do stagu, tedy mi dovolte v krátkosti shrnout celý postup.

 

Vše můžeme uzavřít bez osobního setkání, e-mailem (marketa.zidkova@upol.cz;marketa.zidkova@gmail.com).

 

Prosím, vždy nascanujte original transcriptu jako přílohu k e-mailu.

Napište mi prosím v e-mailu kromě informace, že chcete uzavřít stag po výjezdu, také své identifikační/studentské číslo.

 

Dále:

 

-         Zcela v souladu s transcriptem prosím vyplňte ve stagu (na stránce týkající se Vašeho výjezdu) všechny údaje, mj. kód kurzu (vždy ve tvaru KPE/…), název kurzu, název kurzu anglicky, datum zkoušky/zápočtu, počet získaných ECTS (popř. tamějších) kreditů, počet námi vám uznávaných kreditů (tentýž jako ECTS), známku tamější, známku přepočtenou na náš system A-E(F) (dle převodové tabulky uvedené na transcriptu; tento údaj kontrolujeme dle našich převodových tabulek, nicméně chceme, aby student tento přepočet uvedl také sám – víme tak, že si je výsledku/přepočtu vědom), datum zkoušky/zápočtu.

-         Nebyl-li kurz ukončen známkou, ale zápočtem, uveďte v tabulce ve stagu také (tabulka vás navádí); známkou je potom “S” – “splnil”.

-         Pokud chcete nějaký kurz ukončit jako kurz “A” a toto máte 100% dohodnuto a odsouhlaseno garantem daného kurzu, prosím, shrňte mi situaci v e-mailu. V ostatních případech vám budou politologické (a jiné odborné) kurzy uznávány v kategorii “B”, jazykové kurzy pak v kategorii “C”.

 

Na základě výše uvedeného uzavřu vaše výjezdy ve stagu. Stag vygeneruje dokument "RoR". Komunikujeme-li emailem, dokument Vám zašlu ke kontrole, ovšem musíte si jej vyzvednout hlavně osobně u paní sekretářky Grenové, neboť na studijní oddělení jej musíte přinést s podpisem/souhlasem katedry. Paní sekretářce a na studijní oddělení předem zavolejte, aby neměli dovolenou.

 

Prosím, dbejte na pečlivé, nejlépe několikrát zkontrolované údaje ve stagu; vše musí být v souladu s transcriptem.

 

Předem všem děkuji za spolupráci a přeji hezké léto, mž