Dipl seminář diplomantů MŽ, HM a IČ ve čtvrtek 29.9.

Datum vložení: 19.09.2016

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

Milí kolegové,

dovolte nám ohlásit další společný diplomový seminář, a sice na příští čtvrtek  (29.9.) v 16:45 hodin, místnost 1.09. Připravte si každý 3-4 minutovou prezentaci svého dosavadního výzkumu (prezentujte své téma; hlavní výzkumnou otázku; hlavní pročtené zdroje; hlavní úskalí vašeho bádání).

Na shledanou příští čtvrtek,

MŽ, HM, IČ