Studentům MKM

Datum vložení: 20.09.2016

Autor: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

Informace

Milí studenti,


na příští týden 26.9 je povinná četba: SODARO, Michael J.: Comparative Politics. A Global Introduction. New  York,  McGraw-Hill  2001,  s.  5173.  (Chapter  3:  Critical Thinking  about Politics: Analytical Techniques of Political Science). Lze stáhnout z coursewaru. 


Sylabus kurzu bude na stránkách předmětu a na profilu vyučujícího vyvěšen do konce týdne.


S pozdravem


Jakub Lysek