Posluchačům ÚMV2

Datum vložení: 14.02.2017

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

 

Vážení studenti kurzu ÚMV2,


prosíme vás, abyste si všichni pozorně přečetli následující poznámky důležité pro začátek semestru. Dovolte mi je pro přehlednost uvést v bodech.

 

Informace:

-       

  V tomto semestru budou přednášky probíhat v místnosti č. 2.18.

-         Přednášky začnou příštím týdnem. Tento týden se přednáška nekoná.

-         Sylabus bude k dispozici nejpozději v pátek 17.2. a bude ke stažení na profilu M. Žídkové na webu KPES. Prosíme všechny, aby sis jej pečlivě prostudovali.

 

Informace a instrukce:

-       

  Vhledem k vašemu celkovému počtu budou v tomto semestru probíhat pouze dva semináře, a sice v následujících časech: seminář A: 16.45 – 17.30; seminář B: 17.30 – 18.15.

-       

  K této informaci se váže prosba/žádost, aby se všichni studenti, kteří jsou v této chvíli zapsáni ve stagu na seminář začínající 15:45, odepsali a zaregistrovali v seminářích následujících, jimž byla adekvátně zvýšena kapacita. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději 19.2. (20.2. se stag uzavře!)

-       

  V případě skutečně velmi urgentních dotazů a neshod mne, prosím, kontaktujte e-mailem (marketa.zidkova@upol.cz). Předpokládám nicméně, že vzhledem k navýšení kapacity obou seminářů k problémům nedojde. Předem všem děkuji za spolupráci.

 

Úkoly pro tento týden:

-       

  Obstarejte si oba díly knihy profesora Vladimíra Nálevky Světová politika ve 20. století (vydáno v Praze, Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000) a v ideálním případě je také již začněte číst. Fakta zde uvedená budou nedílnou součástí zápočtového testu. Vše je uvedeno v sylabu a podrobněji se k tomu vyjádříme na příští přednášce.

-     

    Všichni posluchači ÚMV2 se zúčastní Studentské politologické konference, která se koná tento čtvrtek v prostorách Konviktu. Jste očekáváni na panelu „Mezinárodní vztahy“, který bude probíhat v době od 13:45 do 15:15. Prosíme, abyste se zapsali do pro vás připravené prezenční listiny. Nemůže-li se někdo z vás z vážných důvodů zúčastnit tohoto panelu, dostaví se na jiný a do prezenční listiny to uvede.

-   

      Na vaši účast se těšíme. Nejenže jí podpoříte kolegy, kteří na konferenci prezentují svůj výzkum, ale také načerpáte inspiraci. Začněte mj. přemýšlet o tématu své bakalářské diplomové práce, o možnostech jeho zpracování. V ideálním případě položte přednášejícím kolegům otázky týkající se jejich příspěvků, zdrojů, které při výzkumu využili, atd. Pro program vizte KPES Facebook či e-nástěnku.

 

Všem děkuji za pozornost a spolupráci a těším se na shledanou na středečních přednáškách ÚMV2.

 

Markéta Žídková