UPL2 - seminář 14.3.

Datum vložení: 07.03.2013

Autor: Mgr. et Mgr. Hana Hurtíková

Informace

Milí studenti,

jen připomínám, jak jsme se dohodli, na příštím semináři (14.3.) přibereme i prezentaci a četbu na téma fašismu. Text k prezentaci naleznete v courseware (Mussolini_fascism.pdf), text na četbu je k dispozici ve Zbrojnici: Sullivan, Noël: Fašismus. Brno, CDK 1995, s. 13-38.

Text od R. Arona, který máte uvedený v sylabu na příští týden, také zůstává!

Hezký den,

H.H.