Přípravný kurz

Datum vložení: 29.03.2013

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení přátelé,

 

dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou. Každoročně naše pracoviště pořádá jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení na Katedru politologie a evropských studií. Během několika přednášek dostanete základní informace o studiu na naší katedře, možnosti uplatnění a zejména o průběhu a obsahu přijímacího řízení. Budete rovněž seznámeni se základní literaturou, kterou doporučujeme v přípravě na přijímací pohovory. Součástí kurzu je rovněž vypracování a vyhodnocení podobných testů,  které dostanete v přijímacím řízení. Každý uchazeč obdrží CD-ROM se základní studijní literaturou a zkušebními testy z minulých let.

 

Kurz se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013 od 9.00 hodin v učebně 224, v prostorách naší katedry (FF UP, Křížkovského 12) v Olomouci. Prezence účastníků bude probíhat od 8.30.

 

Program kurzu:

 

 9.00 –  9.15       základní informace o studiu na KPES, průběh  

                                přijímacího řízení

 9.15 – 10.00      historie

10.00 – 10.45     mezinárodní vztahy

 

Přestávka

 

11.00 – 12.00     Evropská unie

12.00 – 13.00     politologie a politické systémy

 

 

Přestávka

 

13.15 – 14.00      česká politika

14.00 – 15.00     dotazy, vypracování a kontrola zkušebních testů

 

 

Cena kurzu včetně manuálu na CD-ROMu, kde naleznete i řadu otázek z dřívějších přijímacích řízení na naši katedru, je 600,- Kč. Částku lze zaplatit převodem z účtu, nebo složenkou (Univerzita Palackého, Křížkovského 8, Olomouc 771 00; č.ú: 19-1096330227/0100; var. symbol: 99217151).

 

Při prezenci je nutno předložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky, bankovní výpis).

 

Ke kurzu je třeba se přihlásit na e-mailové adrese ivana.grenova@upol.cz (do 25. 4. 2013).