KZU zve na přednášku Konvergence politické komunikace a populární kultury

Datum vložení: 06.04.2013

Autor: Mgr. Hynek Melichar

Informace

POZVÁNKA: Konvergence politické komunikace a populární kultury

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Konvergence politické komunikace a populární kultury, kterou prosloví PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Přednáška se koná v pondělí 8. 4. 2013 od 15:00 v uč. 3.

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Konvergence politické komunikace a populární kultury, kterou prosloví PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Přednáška se koná v pondělí 8. 4. 2013 od 15:00 v uč. 3 (KZU FF UP).

 

Přednáška na úvod identifikuje dva souběžné trendy mediálních studií – kritiku popularizace (zezábavňování) politické komunikace na jedné straně a iniciativy spatřující politický potenciál v obsazích populární kultury na straně druhé. Tento souběh bude zachycen v integrovaném modelu hybridizace politické komunikace a dále bude pozornost věnována politické dimenzi recepce populárních textů, resp. popkulturnímu občanství jakožto jedné z alternativ k Habermasově koncepci kritické, racionální a seriózní veřejné sféry. Budou načrtnuty moderní koncepce studia občanství od T. H. Marshalla po méně konvenční formy de-etatizovaného občanství (globální, kulturní, popkulturní občanství). Vztah mezi komunikačními médii a občanskou účastí na porozumění otázkám nadindividuálního zájmu bude prozkoumán v dikci Bryana Turnera, Nicka Stevensona, Johna Hartleyho či Lisbet Van Zoonen. Možnosti populární kultury přispívat ke stimulaci politických významů budou zakotveny v rozdílu mezi “politics” a “the political” (Chantalle Mouffe).