Soutěž o nejlepší odborný studentský text

Datum vložení: 29.10.2012

Autor:

Informace

Časopis Global Politics ve spolupráci s PMG-CEE pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně vyhlašují soutěž o nejlepší odborný studentský text na téma:

VOLBY A POLITICKÝ MARKETING.

Téma politického marketingu představuje široké spektrum oblastí zájmu a nabízí mnoho rozličných pohledů na danou problematiku. Studenti se proto mohou zaměřit na jakékoliv téma týkající se voleb a politického marketingu jak v České republice, tak i v jiných částech světa.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských studijních programů.

Nejlepší práce budou oceněny finančními obnosy na nákup odborné literatury v následujícím složení: 1. místo 2000 Kč, 2. místo 1500 Kč a 3. místo 1000 Kč, zároveň budou publikovány na stránkách časopisu Global Politics a portálu www.pmg-cee.org.

Práce musí splňovat formální a obsahové požadavky odborného textu. Délka textu by se měla pohybovat okolo 10 normostran (1 ns = 1800 znaků).

Své texty a pár informací o sobě posílejte do 30. listopadu 2012 na emailovou redakce@globalpolitics.cz; do předmětu nezapomeňte uvést „Soutěž GP“

Kvalita prací bude posuzována anonymním recenzním řízením.

Za redakci Global Politics,

Roman Pačka