Program stáží absolventů VŠ 2014 - United Nations Volunteers

Datum vložení: 29.07.2013

Autor: Mgr. Hynek Melichar

Informace

 

Vážení zájemci o program stáží OSN,

 

rádi bychom Vás informovali o konkrétní možnosti zúčastnit se programu stáží absolventů vysokých škol v roce 2014.

 

Česká republika se do tohoto programu, realizovaného agencií OSN „United Nations Volunteers“ (UNV) zapojila v roce 2006 a od té doby každoročně hradí roční pobyty několika stážistů v rozvojových zemích prioritního zájmu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Závazné podmínky pro účast v programu stáží OSN:

§  občanství ČR,

§  věk 23 – 29 let (tj. rok narození 1984 a mladší),

§  absolutorium vysoké školy odpovídajícího zaměření,

§  shoda odbornosti kandidáta s pracovním popisem konkrétní pozice,

§  znalost anglického jazyka.

 

Popis programu a informace o podmínkách, za nichž jsou stáže realizovány, naleznete na našich webových stránkách http://nkmunv.polytechna.eu, v menu volba „Stáže“.

 

Pro rok 2014 jsme společně s UNV Bonn vybrali pro české stážisty následujících 8 pozic, na které se můžete hlásit:

 

1.  Mongolia, Ulaanbaatar

"UN Youth Volunteer as Capacity Development Support to Institutionalization of National Volunteering Mechanism for Disaster Management“

Project Title: Strengthening Local Level Capacities for Disaster Risk Reduction, Management and Coordination)

Host Agency/Host Institute: United Nations Development Programme (UNDP);

 
2.  Republic of Moldova, Chisinau
"UN Youth Volunteer in Support of Human Rights-Based Development"
Host Agency/Host Institute: Office of the United Nations Resident Coordinator (Republic of Moldova), in coordination with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the UN Country Team (UNCT) Moldova;
 
3.  Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
"UN Youth Volunteer Irregular Migration Project Assistant"
Host Agency/Host Institute: International Organization for Migration (IOM);
 
4.  Cambodia, Phnom Penh
"UN Youth Volunteer in Communications"
Host Agency/Host Institute: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women);
 
5.  Occupied Palestinian Territoires, Jerusalem
"UN Youth Volunteer in Volunteer Communications and Advocacy
(Project Title: Support to the UNV Field Unit)
Host Agency/Host Institute: United Nations Development Programme – Programme of Assistance for the Palestinian People (UNDP-PAPP);
 
6.  Kosovo, Pristina
"UN Youth Volunteer for Local Economic Development in Vulnerable Communities"
Host Agency/Host Institute:  United Nations Development Programme (UNDP);
 
7.  Kosovo, Pristina
"UNV Youth Volunteer for Gender and Security
Host Agency/Host Institute: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women);
 
8.  Vietnam, Hanoi
„UN Youth Volunteer in Communications“
(Project Title: Promoting Volunteerism One UN Communications Team)
Host Agency/Host Institute: One UN Communications Team.

 

Podrobné popisy pozic (DOAs) najdete v příloze této zprávy. Pokud není v požadavcích na kvalifikaci kandidáta u konkrétní pozice uvedeno něco jiného, mohou se hlásit i absolventi bakalářského stupně vysoké školy.

Při rozhodování o tom, zda přihlášku do výběrového řízení podáte, je třeba pečlivě posoudit, zda daná pozice odpovídá Vašemu studijnímu oboru a dosavadním odborným zkušenostem. Důležité také je velmi rozumně zvážit, zda Vám Váš zdravotní stav umožní dlouhodobý pobyt a práci ve Vámi vybraném teritoriu.

 

Jestliže se po prostudování DOAs rozhodnete ucházet se o některou z nabízených pozic, zašlete nám na adresu nkmunv@polytechna.eu nejpozději do 16. září 2013 přihlášku, v níž uveďte, na kterou pozici se hlásíte. Do přílohy k přihlášce připojte:

 

1)      Curriculum vitae v angličtině, obsahující

§  osobní nacionále včetně data narození a státní příslušnosti,

§  adresu, elektronickou adresu, telefon,

§  chronologický popis vzdělání včetně studijních pobytů a stáží, kurzů, školení apod.,

§  chronologický popis zaměstnání během studia i po jeho ukončení,

§  výčet jazykových znalostí s uvedením jejich úrovně,

§  popis dosavadních dobrovolnických aktivit v tuzemsku i v zahraničí,

§  popis pedagogických (lektorských) zkušeností,

§  popis zkušeností s prací v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce,

§  popis osobních vlastností, schopností a dalších dovedností,

§  seznam referencí včetně kontaktů.

 

2)      Motivační dopis v angličtině.

 

K elektronicky zaslané přihlášce další doklady nepřikládejte. O předložení dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doporučujících dopisů, hodnocení z předchozích aktivit apod. Vás požádáme při osobním pohovoru.

 

Všichni přihlášení kandidáti, kteří splní závazné podmínky pro účast v programu, budou v období od poloviny září do poloviny října 2013 pozváni na Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN v Praze (NKM UNV Praha) k osobnímu pohovoru. Přesný termín pohovoru bude s každým kandidátem dohodnut telefonicky.

 

Na základě předložených dokumentů a výsledků osobních pohovorů NKM UNV Praha doporučí UNV Bonn pro každou pozici nejúspěšnějšího kandidáta a dva náhradníky. Konečné potvrzení akceptace doporučeného kandidáta pro každou pozici provedou odborníci z hostitelských institucí a vedoucí manažeři projektů v jednotlivých zemích. Potvrzení jmen vybraných kandidátů bychom od UNV Bonn měli dostat začátkem prosince 2013.

 

Ještě v prosinci by akceptovaní kandidáti měli od UNV Bonn obdržet návrh kontraktu s uvedením upřesněných podmínek pobytu a další informace a pokyny k předodjezdové přípravě.

 

Ve dnech 20. - 22. ledna 2014 absolvují budoucí stážisté povinný předodjezdový briefing na centrále UNV v Bonnu, během něhož dostanou řadu užitečných praktických informací a získají osobní kontakty na stážisty z ostatních zúčastněných zemí i na pracovníky UNV v Bonnu, kteří se o realizaci jejich stáží starají. Náklady na cestu a pobyt v Bonnu jsou stážistům od UNV uhrazeny.

 

Nástup stáží je plánován na 1. – 15. února 2014.

 

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše další dotazy buď osobně v naší kanceláři, nebo jinou formou, která Vám bude vyhovovat.

 

S pozdravem

 

Ing. Věra Hozová

Polytechna Consulting, a.s.,

Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN

Thámova 20, 186 00 Praha 8

Tel. +420 224 827 047, mobil +420 721 714 200

e-mail: nkmunv@polytechna.eu

http://nkmunv.polytechna.eu