zahraniční mobilita - Freemover

Datum vložení: 04.09.2013

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

!!! Studuj v zahraničí !!!

v rámci

ROZVOJOVÉHO PROGRAMU„MEZINÁRODNÍ MOBILITA

STUDENTŮ VŠ

aliasFREEMOVER2014

→ Finanční podpora až 20 000 Kčna studenta a měsícpobytu.

→ Termín podání přihlášek:31. října 2013,KDE?Oddělenízahraničních záležitostíFF UP-Jana Hořáková, j.horakova@upol.cz, Děkanát FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, 1. patro vlevo, dv. č. 2.08

Informační schůzkaproběhne2. října 2013v15:00vprostoráchKřížkovského 10–zasedací místnost Děkanátu FF UP, zadní trakt, 1. patro vpravo

→ Více na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/stipendijni-programy/ . Přihlášky najdete na stejné webové straně v sekci Formuláře - Mobilita.