Politický systém Německa - Úvodní přednáška

Datum vložení: 23.09.2013

Autor: Mgr. Marie Nálepová

Informace

Milí studenti,

 

sylabus kurzu naleznete v coursewaru. Počítejte s tím, že kromě seznámení se se sylabem proběhne i první přednáška.

 


S pozdravem


MN