3. ročník - četba PSČR

Datum vložení: 29.09.2013

Autor: Mgr. et Mgr. Karel Páral

Informace

Milí studenti,

na pondělním semináři kurzu Politický systém České republiky budeme společně diskutovat o této četbě: 

HAVEL, Václav: Byli jsme zbyteční? In: http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=4&id=5 (nebo také Mladá fronta Dnes, 21. listopadu 2003).

KLAUS, Václav: 17. listopad v českých dějinách. In: http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=MfbNp9mM6gEq (nebo také Mladá fronta Dnes, 15. listopadu 2003).

BUREŠ, Jan: Otevření přechodu k demokracii v Československu z pohledu teorie tranzice. Politologická revue, 10, 2004, č. 1, s. 3–27.

MĚCHÝŘ, Jan: Proměny společnosti v letech 1960-1989. In: kol. autorů: Proč jsme v Listopadu vyšli do ulic. Brno, Doplněk 1999, s. 35-51.

 

SUK, Jiří: Labyrintem revoluce. Praha, Prostor 2003, s. 15–34. 


Na viděnou se těší 

Karel Páral