Nabídka kurzu "Jak na doktorské studium" pro studenty magisterského programu.

Datum vložení: 20.02.2014

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás upozornit na speciální předmět, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. V zimním semestru se realizuje pod názvem „Jak na doktorské studium 1“ (FIF/JDS1) a v letním semestru pod jménem „Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

 

V úvodu semináře prezentuje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Jiří Špička strukturu a náplň doktorského studia na FF UP a popisuje nároky a průběh přijímacího řízení. Zbývající část kurzu je dána k dispozici doktorandům z různých oborů, aby zájemce o postgraduální studium poutavou formou seznámili s tím, jak oni sami v rámci PGS pracují. Prezentující představí svá témata a metody, které používají k jejich řešení a podělí se o další zkušenosti s prací a „životem“ doktorandů na jednotlivých katedrách. Po každém příspěvku je zařazena diskuse, ve které se účastníci kurzu mohou ptát na vše, co je zajímá. Lze se dozvědět užitečné informace týkající se výuky doktorandů, jejich zapojení do nejrůznějších projektů a grantů, publikování, účasti na konferencích nebo využívání možností zahraniční mobility.

 

V rozvrhu na LS 2014 je předmět FIF/JDS2 vypsaný na pátek 28. 2. 2014. Koná se od 9:00 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.). Harmonogram najdete v příloze.

 

Za účast a sepsání stručného návrhu projektu disertační práce získají studenti 2 kredity. Předzápis je otevřený do 24. 2. a kapacita je zatím volná, takže srdečně zveme všechny studenty, kteří doktorské studium zvažují, aby se ještě zapsali a předmětu zúčastnili.

 

S pozdravem za pořadatele

 

Veronika Kubová

Děkanát FF UP -doktorské studium/projekt UPdoc

E- mail: veronika.kubova@upol.cz

 

Telefon: 730 186 980


Harmonogram

Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2) – letní semestr 2014

28. 2. 2014, Katedra romanistiky FF UP, Křížkovského 10, přední trakt, 1. Patro, učebna č. 5

 

9:00 - 9:30      Proděkan – úvod k doktorskému studiu na FF UP

9:45 - 10:30    Petr ANTÉNE (Anglická a americká literatura)

10:30 - 11:15 Martin PLEŠKO (Románské jazyky)

 11:30 - 12:15             Soňa ŠINCLOVÁ (Teorie literatury)

12:15 - 13:00  Anna AGAPOVÁ (Ruský jazyk)

13:00 - 14:00 Přestávka na oběd

14:00 - 14:45 Adéla DIGRINOVÁ (Obecné dějiny)

14:45 – 15:30 Kateřina DANIELOVÁ (Český jazyk)

 

15:30 – 16:15 Zuzana SEDLÁČKOVÁ (Klinická psychologie)