Pozvánka na besedu.

Datum vložení: 20.03.2014

Autor: Ivana Grenová

Informace

Dovolte mi informovat Vás o zajímavé besedě, která se uskuteční dne 21.3. v Olomouci v kavárně Café 87 (Denisova 824/47, Olomouc) v čase 17:00 – 18:30. Pozvání přijali: Ing. Jan BŘEZINA (poslanec Evropského parlamentu)

Bc. Jindřich ŠÍDLO (známý novinář a komentátor)

Mgr. Aleš MUSIL, M.A. (manažer v Evropské komisi - Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž)

Mgr. Martin PUSTAJ (politolog, odborník na EU)Besedu moderuje: Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D. (Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci)Beseda je v rámci projektu „Kavárna Evropa“, který má za cíl zvýšení znalostí studentů i širší veřejnosti o právech občanů EU a podnícení jejich aktivní účast na demokratickém životě v EU.

V první fázi projektu připravujeme v sedmi městech (Olomouc - 21.3., Zlín – 20.3., Brno – 31.3., Opava – 24.3., Ostrava – zřejme 4.4., Pardubice – 13.3., Žďár nad Sázavou – 27.3.) na vybraných školách přednášky (v čase 13:00 – 14:30) pro studenty na témata vztahující se k občanství EU, právům občanů EU, možným budoucím podobám EU a reformám nezbytným pro zlepšení každodenního života občanů. Těchto přednášek se zúčastní nejen poslanci Evropského parlamentu, ale také známé osobnosti nejen z politické sféry (akademici, novináři, lidé z praxe…).

V odpoledních hodinách (v čase 17:00 – 18:30) se v uvedených městech uskuteční také akce pro širokou veřejnost. Ty budou mít podobu moderovaných besed se stejnými hosty. Vždy na téma občanství EU, práva občanů EU apod. Tato setkání se uskuteční ve vybraných kavárnách. Cílem setkání je zvýšit informovanost o právech občanů EU mezi širokou veřejností. Místo konání, neformální prostředí kaváren, by mělo být přitažlivé a méně oficiální pro posluchače, stejně jako přítomnost pozvaných osobností - jednotlivých diskutujících.

 

Velmi zajímavou součástí projektu je také simulace televizní debaty s moderátorkou české televize Danielou Písařovicovou, což činí celý projekt ještě více atraktivní vůči primární cílové skupině. Studenti budou mít možnost v rámci projektu sestavit 3-5 členné týmy a zapojit se do tohoto diskuzního pořadu. Ten bude simulovat reálnou televizní debatu a zde budou studenti prezentovat a konfrontovat svá stanoviska s dalšími týmy. V rámci příprav na debatu budou studentům nápomocni mentoři z Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Nejlepší tým ze sedmi vybraných měst postoupí do závěrečné konference do Olomouce.

PhDr. Radim Kašpar

Projektový manager

email: kaspar@kavarna-evropa.cz

web: www.kavarna-evropa.cz

 

mobil: +420 732 559 502