Pokyny pro studenty prvního ročníku, kteří neabsolvovali některý ze zápočtů UPL1

Datum vložení: 25.03.2014

Autor: Ivana Grenová

Informace

Studenti prvního ročníku, kteří neabsolvovali v zimním semestru akademického roku 2013/14 některý ze zápočtů UPL1, UEU1, UMV1:

1)    -  nemohou v letním semestru akademického roku 2013/14 absolvovat ten z navazujících předmětů UPL2, UEU2, UMV2, pro který nesplnili příslušný prerekvizitní předmět (UPL1, UEU1, nebo UMV1).

2)    -  mohou však pokračovat ve studiu zbylými předměty, tak aby splnili minimální počet 40 kreditních bodů za akademický rok 2013/14.

3)    -  nemohou na konci letního semestr 2013/14 absolvovat Státní postupovou -zkoušku.

4)    -  splní-li v akademickém roce 2013/14 povinnost minimálního počtu 40 kreditních bodů, mohou být zapsáni ke studiu do následujícího akademického roku 2014/15, avšak nemohou si zapsat žádný z povinných předmětů (typu A), které se vyučují ve druhém a třetím ročníku studia. Mohou si zapsat pouze předměty nesplněné z prvního ročníku studia, cizí jazyk a výběrové kurzy typu B, případně C.

5)     - splní-li veškeré do té doby nesplněné povinnosti předcházející Státní postupové zkoušce i zkoušku samotnou v akademickém roce 2014/15 a splní-li povinnost minimálního počtu 40 kreditních bodů, budou si moci v následujícím akademickém roce 2015/16 zapisovat veškeré bakalářské předměty typu A, tak jak je to standardní od druhého roku studia.

 

V případě nejasností se obraťte na sekretariát KPES, tajemníka KPES, nebo vedoucího KPES.

 

 

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Vedoucí KPES