Nabídka kurzu KPE/PM

Datum vložení: 02.10.2012

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážení a milí studenti, 

stále máte možnost zapsat se do kurzu PROJEKTOVÝ MANAGEMENT- KPE/PM, ve kterém se seznámíte s praktickými aspekty přípravy a realizace projektů nejrůznějších tematických / regionálních operačních programů a dalších dotačních titulů. Celý kurz je úzce navázán na praxi a budete mít tedy možnost řešit také zcela reálné situace a projektové žádosti. Jedním z hlavních cílů kurzu je umožnit studentům získat znalosti a dovednosti, které budou moci v budoucnu využít v praxi v oblastech, kde se hojně projektového řízení využívá (jako např. zpracování a realizace podnikatelských záměrů, zpracování projektů a grantů, realizace investičních akcí, zavádění nových systémů, příprava marketingových akcí apod. 
Zájemci nechť mě prosím kontaktují na ivana.grenova@upol.cz 
Zápis do kurzu s vámi vyřeším. 

Ivana Grenová