Diplomantům M. Žídkové

Datum vložení: 12.11.2014

Autor: Mgr. Markéta Žídková Ph.D., M.

Informace

Vážení a milí kolegové,


dovolte mi po delším čase navrhnout společný diplomový seminář, na kterém by každý z vás v krátkosti (8-10 minut) představil téma své (bakalářské, magisterské) práce, co nejjasněji formulovaný/é cíl/e, strukturu textu a v neposlední řadě hlavní výzkumnou otázku a výzkumné otázky vážící se k tématu jednotlivých kapitol. Prosím, zpracujte tyto věci do krátké powerpointové prezentace, která přítomným usnadní pochopení vašich záměrů.


Seminář je povinný pro všechny, kteří mají v plánu odevzdání diplomové práce v dubnu/červnu příštího roku. Termín semináře mi dovolte navrhnout za tři týdny, a sice na čtvrtek 4.12. od 15 hodin, místnost 1.65. 


Všem děkuji za spolupráci!