Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové s

Datum vložení: 01.12.2014

Autor: Ivana Grenová

Informace

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu.

 

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění).

 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže

28. 11. 2014

Soutěžní lhůta

01. 12. 2014 – 16. 1. 2015 (17:00)

Hodnotící lhůta

17. 1. – 27. 2. 2015

Počátek řešení projektů

1. 3. 2015

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. (víceleté projekty)

 

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 31. 3. 2016

 

 

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu: http://obd.upol.cz

 

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací a směrnici najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

 

Přihlášky se podávají do 16. 1. 2015 do 17:00 hod.  

 

Projekty, včetně povinných příloh, se předkládají v českém, slovenském či anglickém jazyce.

 

Ke každému projektu je nutné přiložit dvě povinné přílohy:

 

1) Popis projektu – musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální velikost je limitována počtem 10 stran.

2) Charakteristika řešitelského týmu – měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu, jejich dosavadní výsledky. Rozsah není omezen.

 

Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.

Všechny přílohy musí být ve formátu: .doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo .pdf (dokument programu Adobe Acrobat).


Seznam všech prioritních témat a podmínek, které pro 6. ročník stanovily jednotlivé fakulty, najdete v dokumentu: VYHLÁŠENÍ 6. ROČNÍKU STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

 

 

 

 

Další potřebné dokumenty k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách PS UP.

 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Pavla Tresterová

 

tel.: 585 631 419


e-mail: pavla.tresterova@upol.cz