Nový volitelný kurz určený studentům bakalářského programu KPE/VK8

Datum vložení: 03.02.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Milí studenti,


ve STAGu je otevřen nový volitelný kurz VK8: Politický systém Španělska. Níže najdete bližší informace:

 

Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem a současným fungováním politického systému Španělska.


U studentů se předpokládají základní znalosti z oblasti komparativní politologie.

 

 Kurz nabízí studentům bližší seznámení se s fungováním politického systému Španělska. Zaměřuje se na historický vývoj krajiny, okolnosti přechodu k demokracii, volební systém, stranický systém, decentralizaci, ale také na aktuální politické dění v Španělsku.


Doporučená literatura:


Dvořáková, Vladimíra, Jiří, Kunc. 2009. „Španělsko: královská cesta k demokracii a státu autonomií.“ Pp. 210–243. in Blanka Říchová (ed.). Komparace politických systému: Západoeuropské politické systémy. Praha: Vysoká škola ekonomická v Prahe.Gunther, Richard, José, Montero. 2009. Politics of Spain. Cambridge: Cambridge University Press.Lebeda, Tomáš. 2001. „Hlavní proměnné proporčních volebních systémů“. Sociologický časopis 37 (4): 425–448.Llera, Francisco. 2010. „La política en España: elecciones y partidos políticos.“ Pp. 239–316 in Salustiano del Campo, José Félix Tezanos (eds.). España: Una sociedad en cambio. Madrid: Biblioteca Nueva.


Tusell, Javier. 2007. Spain: From dictatorship to democracy. Oxford: Blackwell Publishing.