Pokyny pro studenty prvního ročníku, kteří neabsolvovali některý ze zápočtů UPL1

Datum vložení: 04.02.2015

Autor:

Informace

Pokyny pro studenty prvního ročníku, kteří neabsolvovali některý ze zápočtů UPL1, UEU1, UMV1

 

Studenti prvního ročníku, kteří neabsolvovali v zimním semestru akademického roku 2014/15 některý ze zápočtů UPL1, UEU1, UMV1,

      nemohou v letním semestru akademického roku 2014/15 absolvovat ten z navazujících předmětů UPL2, UEU2, UMV2, pro který nesplnili příslušný prerekvizitní předmět (UPL1, UEU1, nebo UMV1).2)      Mohou však pokračovat ve studiu zbylými předměty, tak aby splnili minimální počet 40 kreditních bodů za akademický rok 2014/15.3)      Nemohou na konci letního semestr 2014/15 absolvovat Státní postupovou zkoušku.4)      Splní-li v akademickém roce 2014/15 povinnost minimálního počtu 40 kreditních bodů, mohou být zapsáni ke studiu do následujícího akademického roku 2014/15, avšak nemohou si zapsat žádný z povinných předmětů (typu A), které se vyučují ve druhém a třetím ročníku studia. Mohou si zapsat pouze předměty nesplněné z prvního ročníku studia, cizí jazyk a výběrové kurzy typu B, případně C.5)      Splní-li veškeré do té doby nesplněné povinnosti předcházející Státní postupové zkoušce i zkoušku samotnou v akademickém roce 2015/16 a splní-li povinnost minimálního počtu 40 kreditních bodů, budou si moci v následujícím akademickém roce 2016/17 zapisovat veškeré bakalářské předměty typu A, tak jak je to standardní od druhého roku studia.6)      student, který úspěšně nevykoná v daném akademickém roce Státní postupovou zkoušku KPE/SPZ, bude vyloučen ze studia.

 

V případě nejasností se obraťte na sekretariát KPES, tajemníka KPES, nebo vedoucího KPES.

 

 

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
Vedoucí KPES