Vyhlášení soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon

Datum vložení: 16.02.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vyhlášení soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon Nominace  Cena je určena všem interním pedagogům na FF UP včetně doktorandů za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2014 (LS 2013/2014 a ZS 2014/2015).  Nominováni nemohou být externí spolupracovníci, kteří pracují na FF UP pouze v rámci DPČ či DPP.  Nominovat pedagoga mohou všichni studenti FF UP, vyjma účastníků celoživotního vzdělávání.  Nominace se uskutečňují prostřednictvím podání písemného nominačního dotazníku na sběrných místech FF UP. Sběrná místa jsou: o Vodární 6, o Křižkovského (u Studijního oddělení), o Tř. Svobody 26, o Konvikt, o Na Hradě, o na sekretariátě děkana.  Platné nominace jsou ty, které obsahují: jméno a příjmení pedagoga; název hodnoceného předmětu a zkratka dle IS STAG, popř. informace o podkladech pedagogické činnosti (skripta, aj.); jméno, příjmení a osobní číslo studenta s jeho podpisem.  Student může každého pedagoga nominovat pouze jednou.  Nominace je podána konkrétním studentem. Informace o tom, který student koho volil, však budou přístupny pouze pro komisi a nebudou dále nikde zveřejňovány. Vyhodnocení  Výsledky soutěže bude vyhodnocovat komise složená z o děkana FF UP, o proděkanky pro studijní a sociální záležitosti, o dvou zástupců studentské komory AS FF UP, o předsedkyně studijní komise AS FF UP.  Při vyhodnocování bude komise brát na zřetel nominace pedagogů studenty, podklady k pedagogické činnosti a výsledky evaluace.  Z nominací budou vybráni tři pedagogové v Bc. studiu a tři pedagogové v nMgr. studiu  Každý vítěz získá finanční a/nebo věcné ohodnocení, publicitu na UP, aj.