Studentská konference věnovaná soudobým bezpečnostním tématům.

Datum vložení: 25.02.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, a Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity srdečně zvou studenty všech studijních programů (Bc., Mgr., Ph.D.) k podání návrhu příspěvků na sedmou výroční studentskou konferenci věnovanou soudobým bezpečnostním tématům. Zejména vítáme návrhy příspěvků na následující aktuální bezpečnostní témata: boj proti terorismu a extremismu, post-konfliktní rekonstrukce, kybernetická bezpečnost, privatizace bezpečnosti. Vítáme však i návrhy příspěvků na další relevantní témata. Konference se uskuteční v pátek 24.4.2015 v budově Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno 602 00). Návrhy příspěvků zasílejte e-mailem na adresu conference@c4ss.cz do 9.3.2015. Návrh příspěvku by neměl přesáhnout 300 slov a musí být doručen v jednom z následujících formátů: Word Document (.doc) nebo Adobe Acrobat (.pdf). Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Autoři vybraných příspěvků budou informováni e-mailem v polovině března 2015. Písemné verze všech příspěvků přednesených na konferenci budou zveřejněny v recenzovaném e-sborníku, který bude publikován po skončení konference. Více informací naleznete na http://c4ss.cz/aktivity/studentske-konference/