Přípravný kurz pro uchazeče o studium bakalářského programu

Datum vložení: 13.03.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Přípravný kurz pro zájemce o studium na KPES

Katedra politologie a evropských studií pořádá jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení. Během několika přednášek dostanete základní informace o studiu na naší katedře, možnosti uplatnění a zejména o průběhu a obsahu přijímacího řízení. Budete rovněž seznámeni se základní literaturou, kterou doporučujeme v přípravě na přijímací pohovory. Součástí kurzu je rovněž vypracování a vyhodnocení podobných testů, které dostanete v přijímacím řízení. Každý uchazeč obdrží CD-ROM se základní studijní literaturou.

Kurz se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015 od 9.00 hodin v učebně KB/2.03, Křížkovského 12 v Olomouci.

Prezence bude probíhat od 8:40.

Program kurzu:

9:00 – 9:15    základní informace o studiu na KPES, průběh přijímacího řízení 
9:15 –10:00    historie 
10:00 –10:45    mezinárodní vztahy
Přestávka
11:00 –12:00    česká politika 
12:00 –13:00    politologie a politické systémy 
Přestávka
13:15 –14:00     Evropská unie
14:00 –15:00    dotazy, vypracování a kontrola zkušebních testů

Cena kurzu včetně manuálu na CD-ROMu, kde naleznete i řadu otázek z dřívějších přijímacích řízení na naši katedru, je 650,- Kč.

Na kurz se můžete elektronicky přihlásit do 12. 4. 2015 na:http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-470 

Po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení emailem na adresu Institutu celoživotního vzdělávání (branka.cackovicova@upol.cz).