SDE 2: odevzdávání esejů a výuka

Datum vložení: 13.03.2015

Autor: Doc. PhDr. Jiří Lach Ph.D., M.

Informace

Milé kolegyně, milí kolegové,

několik připomínek a informací k SP:

  1. neposílejte eseje na mail, odevzdáte je elektronicky přes STAG (v pondělí)
  2. vytištěné exempláře SP doneste na pondělní výuku
  3. zkontrolujte si pečlivě, zda práce naplňuje požadovaná kritéria: počínaje obsahovými požadavky, přes požadovaný rozsah (+ - 1800 znaků včetně mezer!), až po jazykové provedení!

Pondělní výuka:

  1. anglický text k roku 1968 máte v courseware

Přeji Vám (i sobě) šťastné dokončení seminární práce a těším se na pondělní setkání. Historii zdar! Soudobým dějinám zvlášť!

J. Lach