Volná místa v kurzu: Jak na doktorské studium (výuka již 20. 3. 2015)

Datum vložení: 18.03.2015

Autor: Ivana Grenová

Informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás upozornit na volná místa ve speciálním kurzu, který studentům navazujícího magisterského studia přibližuje principy a náplň doktorského studia. V zimním semestru se realizuje pod názvem „Jak na doktorské studium 1“ (FIF/JDS1) a v letním semestru pod jménem „Jak na doktorské studium 2 (FIF/JDS2)“.

 

V úvodu semináře prezentuje proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Jiří Špička strukturu a náplň doktorského studia na FF UP a popisuje nároky a průběh přijímacího řízení. Zbývající část kurzu je dána k dispozici doktorandům z různých oborů, aby zájemce o postgraduální studium poutavou formou seznámili s tím, jak oni sami v rámci PGS pracují. Prezentující představí svá témata a metody, které používají k jejich řešení a podělí se o další zkušenosti s prací a „životem“ doktorandů na jednotlivých katedrách. Po každém příspěvku je zařazena diskuse, ve které se účastníci kurzu mohou ptát na vše, co je zajímá. Lze se dozvědět užitečné informace týkající se výuky doktorandů, jejich zapojení do nejrůznějších projektů a grantů, publikování, účasti na konferencích nebo využívání možností zahraniční mobility.

 

V rozvrhu na LS 2015 je předmět FIF/JDS2 vypsaný již na pátek 20. března 2015. Koná se od 9:00 zhruba do 14:30 v učebně č. 5 na Katedře romanistiky FF UP (Křížkovského 10, 1. p.)

 

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu (hodnoceného 2 kredity) je aktivní účast na blokové výuce. Všem studentům, kteří by předmět rádi absolvovali a nejsou na něj zapsaní ve STAGu, rádi umožníme dodatečný zápis. Zájemce prosíme, aby kontaktovali Veroniku Kubovou  (veronika.kubova@upol.cz) a/nebo přišli přímo na páteční výuku s tím, že zápis na předmět bude vyřešen zpětně spolu s udělením zápočtu.