Významné přednášky k rozpadu SSSR, ke kořenům ukrajinské krize a historiografii.

Datum vložení: 19.03.2015

Autor: Jiří Lach

Informace

Vážené studentky, vážení studenti, kolegyně a kolegové,

 

v dubnu proběhne několik významných přednášek:

 

pondělí 13. dubna: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK, Praha): Rozpad sovětského impéria 1989-1991


pondělí 20. dubna: dvě přednášky Prof. Michaela Bentleye (dříve Oxford University, nyní St. Andrews). Jedna z přednášek bude na téma: Founding Fathers: Ranke, Michelet, Macaulay, Palacký


čtvrtek 23. dubna: Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK, Praha): Historické kořeny ukrajinské krize

 


Prof. Jiří Pešek - historik soudobých dějin Evropy. V posledních dvou letech publikoval např.: Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války. Praha, Argo 2013; Soudobé dějiny v pohybu. Rakouský výzkum dějin 20. století. Praha, Karolinum, 2013 (s O. Rathkolbem a kolektivem); „Setkávání s Klio“. Studie z dějin dějepisectví. Praha, Academia 2014.

 

Prof. Jan Rychlík - znalec východoevropských a balkánských dějin a česko-slovenských vztahů. Publikoval monografie k rozpadu ČSFR, dějinám Makedonie, Bulharska nebo Chorvatska. V současné době pracuje prof. Rychlík na dějinách Ukrajiny.

 

Prof. Michael Bentley se věnuje teorii historiografie a dějinám anglické politiky. Vybrané publikace: Politics without Democracy: England 1815-1918. Blackwell 1999; Modernizing England’s Past. Cambridge, CUP 2005.