Vnitřní fungování politických stran

Kód kurzu: KPE/VFPS

Program: Bakalářské - politologie a evropská studia

Typ: Povinně volitelné kurzy (B)

Termín výuky:. ročník, Letní semestr

Jazyk výuky: Český

Počet kreditů: 5

Struktura výuky: 1+1

Způsob ukončení: Zkouška

Informace

Cílem kurzu je přiblížit studentům problematiku organizace a vnitřních mechanismů demokratických politických stran. Kurz se primárně soustřeďuje na relevantní politické strany působící v ČR, avšak v rámci jednotlivých témat budou zkoumány i vybrané zahraniční politické strany. Účelem zahraničního přesahu bude poukázat na odlišnosti mezi vznikem, postavením a fungováním stran v zemích s dlouhodobou nepřerušenou demokratickou tradicí a státech z tzv. třetí vlny demokratizace, mezi něž patří i ČR.
V hodinách bude dále věnována pozornost jednotlivým oblastem života politické stran, jakými jsou organizační struktura, členství, financování či otázka voleb vedení strany. Podrobně bude analyzován proces výběru kandidátů uvnitř poltických stran. Diskutován bude i vliv profesionalizujících se volebních kampaní na fungování politických stran.

Vyučující

Sylabus

Zobrazit Sylabus

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení