Politika iberských zemí

Kód kurzu: KPE/PIZ

Program: Bakalářské - politologie a evropská studia , Magisterské - politologie , Magisterské - evropská studia a mezinárodní vztahy

Typ: Povinně volitelné kurzy (B)

Termín výuky: 2, 3. ročník, Letní semestr

Jazyk výuky: Czech

Počet kreditů: 5

Struktura výuky: Přednášky + semináře (1+1)

Způsob ukončení: Zkouška

Informace

 

Povinně volitelný kurz (typu "B") představuje primárně dvě země Iberského poloostrova, Španělsko a Portugalsko. Po úvodním historickém exkurzu, představujícím země v komparativním pohledu jako oponenty i jedno soustátí, budou uvedeny jednotlivé země v jejich podobě v 20. a 21. století, jež na sebe navazují.  Výrazně bude důraz kladen nejen na jejich politické situace (vládnutí, politické strany či lídry.) v současné době, nýbrž také na ekonomické a individuální vlastnosti u obou zemí jako kupříkladu regionalismus a separatismus či pozice církve. Studenti po absolvování kurzu budou schopni porozumět tamějšímu politickému dění i vztahům studovaných států se zbytkem Evropy i mezi sebou navzájem.

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení