Zahraniční studijní a pracovní stáže

3. 10. 2013

Position title:
Position purpose:
Duties and responsibilities:
Field/s of study:
- Political science and civics
Level of study:
Professional competencies:
Key competencies/Language skills:
- English - Advanced (Preferred)
- Spanish - Intermediate (Preferred)
Key competencies/Computer skills:
- Word processing - Independent user
- Spreadsheets - Basic user
- Databases - Independent user
- Web Browsing and Communication - Independent user
- Presentation - Independent user
- Web Editing - Basic user
Key competencies/Other:
Please send by at the latest.

 

5. 9. 2013

Position title:
Position purpose:
Duties and responsibilities:
Field/s of study:
- Design
- Humanities (broad programmes)
- Journalism and information (others)
- Marketing and advertising
- Political science and civics
Level of study:
Professional competencies:
Key competencies/Language skills: - English - Advanced (Required)
Facts
Economic sector:
Size:
Working language/s:
Type of work placement:
City/Country: /
Earliest start date:
Latest start date:
Duration: months
Remuneration:
Financial contribution: EUR/month
Contribution in kind:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

29. 7. 2013

 Program stáží absolventů VŠ - UN Volunteers

 

Vážení zájemci o program stáží OSN,

 

rádi bychom Vás informovali o konkrétní možnosti zúčastnit se programu stáží absolventů vysokých škol v roce 2014.

 

Česká republika se do tohoto programu, realizovaného agencií OSN „United Nations Volunteers“ (UNV) zapojila v roce 2006 a od té doby každoročně hradí roční pobyty několika stážistů v rozvojových zemích prioritního zájmu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

Závazné podmínky pro účast v programu stáží OSN:

§  občanství ČR,

§  věk 23 – 29 let (tj. rok narození 1984 a mladší),

§  absolutorium vysoké školy odpovídajícího zaměření,

§  shoda odbornosti kandidáta s pracovním popisem konkrétní pozice,

§  znalost anglického jazyka.

 

Popis programu a informace o podmínkách, za nichž jsou stáže realizovány, naleznete na našich webových stránkách http://nkmunv.polytechna.eu, v menu volba „Stáže“.

 

Pro rok 2014 jsme společně s UNV Bonn vybrali pro české stážisty následujících 8 pozic, na které se můžete hlásit:

 

1.  Mongolia, Ulaanbaatar

"UN Youth Volunteer as Capacity Development Support to Institutionalization of National Volunteering Mechanism for Disaster Management“

Project Title: Strengthening Local Level Capacities for Disaster Risk Reduction, Management and Coordination)

Host Agency/Host Institute: United Nations Development Programme (UNDP);

 

2.  Republic of Moldova, Chisinau

"UN Youth Volunteer in Support of Human Rights-Based Development"

Host Agency/Host Institute: Office of the United Nations Resident Coordinator (Republic of Moldova), in coordination with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the UN Country Team (UNCT) Moldova;

 

3.  Bosnia and Herzegovina, Sarajevo

"UN Youth Volunteer Irregular Migration Project Assistant"

Host Agency/Host Institute: International Organization for Migration (IOM);

 

4.  Cambodia, Phnom Penh

"UN Youth Volunteer in Communications"

Host Agency/Host Institute: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women);

 

5.  Occupied Palestinian Territoires, Jerusalem

"UN Youth Volunteer in Volunteer Communications and Advocacy

(Project Title: Support to the UNV Field Unit)

Host Agency/Host Institute: United Nations Development Programme – Programme of Assistance for the Palestinian People (UNDP-PAPP);

 

6.  Kosovo, Pristina

"UN Youth Volunteer for Local Economic Development in Vulnerable Communities"

Host Agency/Host Institute:  United Nations Development Programme (UNDP);

 

7.  Kosovo, Pristina

"UNV Youth Volunteer for Gender and Security

Host Agency/Host Institute: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women);

 

8.  Vietnam, Hanoi

„UN Youth Volunteer in Communications“

(Project Title: Promoting Volunteerism One UN Communications Team)

Host Agency/Host Institute: One UN Communications Team.

 

Podrobné popisy pozic (DOAs) najdete v příloze této zprávy. Pokud není v požadavcích na kvalifikaci kandidáta u konkrétní pozice uvedeno něco jiného, mohou se hlásit i absolventi bakalářského stupně vysoké školy.

Při rozhodování o tom, zda přihlášku do výběrového řízení podáte, je třeba pečlivě posoudit, zda daná pozice odpovídá Vašemu studijnímu oboru a dosavadním odborným zkušenostem. Důležité také je velmi rozumně zvážit, zda Vám Váš zdravotní stav umožní dlouhodobý pobyt a práci ve Vámi vybraném teritoriu.

 

Jestliže se po prostudování DOAs rozhodnete ucházet se o některou z nabízených pozic, zašlete nám na adresu nkmunv@polytechna.eu nejpozději do 16. září 2013 přihlášku, v níž uveďte, na kterou pozici se hlásíte. Do přílohy k přihlášce připojte:

 

1)      Curriculum vitae v angličtině, obsahující

§  osobní nacionále včetně data narození a státní příslušnosti,

§  adresu, elektronickou adresu, telefon,

§  chronologický popis vzdělání včetně studijních pobytů a stáží, kurzů, školení apod.,

§  chronologický popis zaměstnání během studia i po jeho ukončení,

§  výčet jazykových znalostí s uvedením jejich úrovně,

§  popis dosavadních dobrovolnických aktivit v tuzemsku i v zahraničí,

§  popis pedagogických (lektorských) zkušeností,

§  popis zkušeností s prací v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce,

§  popis osobních vlastností, schopností a dalších dovedností,

§  seznam referencí včetně kontaktů.

 

2)      Motivační dopis v angličtině.

 

K elektronicky zaslané přihlášce další doklady nepřikládejte. O předložení dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, doporučujících dopisů, hodnocení z předchozích aktivit apod. Vás požádáme při osobním pohovoru.

 

Všichni přihlášení kandidáti, kteří splní závazné podmínky pro účast v programu, budou v období od poloviny září do poloviny října 2013 pozváni na Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN v Praze (NKM UNV Praha) k osobnímu pohovoru. Přesný termín pohovoru bude s každým kandidátem dohodnut telefonicky.

 

Na základě předložených dokumentů a výsledků osobních pohovorů NKM UNV Praha doporučí UNV Bonn pro každou pozici nejúspěšnějšího kandidáta a dva náhradníky. Konečné potvrzení akceptace doporučeného kandidáta pro každou pozici provedou odborníci z hostitelských institucí a vedoucí manažeři projektů v jednotlivých zemích. Potvrzení jmen vybraných kandidátů bychom od UNV Bonn měli dostat začátkem prosince 2013.

 

Ještě v prosinci by akceptovaní kandidáti měli od UNV Bonn obdržet návrh kontraktu s uvedením upřesněných podmínek pobytu a další informace a pokyny k předodjezdové přípravě.

 

Ve dnech 20. - 22. ledna 2014 absolvují budoucí stážisté povinný předodjezdový briefing na centrále UNV v Bonnu, během něhož dostanou řadu užitečných praktických informací a získají osobní kontakty na stážisty z ostatních zúčastněných zemí i na pracovníky UNV v Bonnu, kteří se o realizaci jejich stáží starají. Náklady na cestu a pobyt v Bonnu jsou stážistům od UNV uhrazeny.

 

Nástup stáží je plánován na 1. – 15. února 2014.

 

Jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše další dotazy buď osobně v naší kanceláři, nebo jinou formou, která Vám bude vyhovovat.

 

S pozdravem

 

Ing. Věra Hozová

Polytechna Consulting, a.s.,

Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN

Thámova 20, 186 00 Praha 8

Tel. +420 224 827 047, mobil +420 721 714 200

e-mail: nkmunv@polytechna.eu

http://nkmunv.polytechna.eu

 


 

11. 6. 2013

Novinka v zahraniční mobilitě studentů UP – webová aplikace INTLAG pro řízení zahraničních pracovních stáží a vztahů s hostitelskými organizacemi

 

Od letního semestru 2012/2013 můžete využít nového nástroje v mezinárodní agendě UP – webovou aplikaci INTLAG pro řízení zahraničních pracovních stáží a vztahů s hostitelskými organizacemi (http://intlag.upol.cz). Aplikace vznikla v rámci projektu OP VK Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP, který je realizován Oddělením mezinárodních vztahů UP ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou OK, s cílem zefektivnit agendu zahraničních pracovních stáží a zvýšit počet těchto mobilit při udržení požadované kvality.

 

Aplikace našla své využití již při realizaci velmi úspěšných kurzů interkulturní komunikace v cizích jazycích, které projekt nabízí studentům od letního semestru 2012/2013 až v pěti jazykových variantách. Nyní aplikace přichází s novými funkcionalitami – možností inzerovat nabídky stáží, vyhledávat je za pomoci robustního aparátu či zasílat na Vaši univerzitní emailovou adresu, ucházet se o tyto stáže apod. V následujících týdnech bude v INTLAGu spuštěno také prostředí pro online předkládání žádostí o stipendium.

 

Kapacita projektu činí cca 95 pilotních stáží. Jsou určeny studentům kateder zapojených do projektu. Stáže lze realizovat v podnicích, výzkumných centrech či jiných organizacích sídlících v jedné ze zemí uznatelných dle pravidel ESF (členské státy EU a ESVO). Délka trvání stáží je min. 1 měsíc a max. 6 měsíců. Stáže mohou být zahájeny zpravidla v průběhu celého roku, nejdříve však od září 2013. Stáž musí úzce souviset s Vaším studiem a po jejím ukončení musí být plně uznána. Stáže mohou být placené i neplacené. Vedle těchto pilotních mobilit lze samozřejmě i nadále využít zahraničních pracovních stáží Erasmus.

 

V těchto dnech se můžete v aplikaci INTLAG ucházet o stáže u OK4EU/Representation of the Olomouc Region to the EU (BE), Klokan Technologies GmbH (CH) či Zentralinstitut für Kunstgeschichte (DE). POZOR!!! OK4EU má uzávěrku již 14/06/2013, Klokan Technologies 16/06/2013!!! Pokud nepoužíváte univerzitní emailový účet a máte zájem o zasílání nabídek stáží, nastavte si prosím přeposílání univerzitní emailové pošty na jinou adresu!!! Bližší informace o možnostech zapojení se do projektu Vám podá Tereza Dardová, tereza.dardova@upol.cz (OMV UP) nebo fakultní referentky pro zahraniční záležitosti (děkanáty FF, LF, PřF, FTK, PF a FZV UP).

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za projektový tým,

 

Marie Raková, hlavní řešitelka projektu

Bohdana Řeháková, odborná garantka webové aplikace INTLAG

 


 

30. 5. 2013

Austria Institut Für Europa Und Sicherheitspolitik nabízí pracovní stáž s nástupem v září 2013. Bližší informace zde.

AIES Wien

 


 

Novinka v nabídce volitelných předmětů – kurzy interkulturní komunikace v cizích jazycích

 

 

 

Od letního semestru 2012/2013 můžete využít nabídky kurzů interkulturní komunikace v cizích jazycích zaměřených na komunikaci v profesním prostředí až v pěti jazykových variantách. Kurzy vznikly v rámci projektu OP VK Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP, který je realizován Oddělením mezinárodních vztahů UP ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou OK, s cílem rozvinout u studentů jejich interkulturní vnímání a jazykovou vybavenost a připravit je na pracovní či studijní stáže v zahraničí.

 

Kurzy se konají v 3denních blocích vždy ve zkouškovém období. Požadovaná vstupní úroveň jazyka je min. B1. Kurzy jsou nabízeny zdarma a za absolvování získáte 4 kredity. Kurzy jsou primárně určeny studentům kateder zapojených do projektu, nadto se mohou přihlásit zájemci o zahraniční pracovní či studijní pobyty z ostatních kateder. Na závěr kurzu získáte osvědčení o jeho absolvování, které můžete využít k žádosti o stipendium na zahraniční mobilitu.

 

V těchto dnech se můžete hlásit do kurzu interkulturní komunikace ve španělštině. Uzávěrka pro předložení přihlášky je 12/02/2013! Přihlášku je možné stáhnout ZDE. Registrace na další jazykové varianty bude již probíhat pouze online v aplikaci INTLAG. Bližší informace o nabízených kurzech Vám podá Alena Rošková, alena.roskova@upol.cz (KAL FF UP), Tereza Dardová, tereza.dardova@upol.cz (OMV UP) nebo fakultní referentky pro zahraniční záležitosti (děkanáty FF, LF, PřF, FTK, PF a FZV UP).

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za projektový tým,

 

Marie Raková, hlavní řešitelka projektu

Alena Rošková, odborná garantka kurzů

 

 

  

ERASMUS

 

Díky jedné z nejrozsáhlejších sítí partnerských univerzit nabízí KPES svým studentům v rámci programu ERASMUS a bilaterálních dohod možnost absolvovat studijní pobyty v zahraničí a účastnit se mezinárodních vzdělávacích programů. Většina kmenových studentů katedry dostává možnost vycestovat do zahraničí na dobu pěti nebo deseti měsíců alespoň jednou v průběhu jejich studia.


Stejně tak se katedra každoročně stává hostitelskou institucí pro mnoho zahraničních studentů a pedagogů, kteří přijíždějí absolvovat své akademické pobyty v jednom z nejkrásnějších historických měst České republiky. Katedra tak dostává jedinečný mezinárodní charakter, jenž nejen umocňuje tématické zaměření části výuky, ale také studentům otevírá nové možnosti komunikace, interakce a získání nových kontaktů a zkušeností.

Aktuální informace - ERASMUS 2014-15!!!

V rámci nového programu Erasmus+ se mění jedna ze základních kvalifikačních podmínek programu. Nově (tj. již od roku 2014/15) se studenti budou moct účastnit jak studijních pobytů, tak pracovních stáží opakovaně. Podmínkou je, že student v každé úrovni svého studia (studijním cyklu) nesmí strávit na Erasmu více než 12 měsíců, přičemž do těchto 12 měsíců se započítávají studijní pobyty a pracovní stáže dohromady. Do tohoto limitu se započítávají i pobyty absolvované v rámci programu Erasmus v období 2007/08-2013/14, ovšem  pouze ty, absolvované v aktuálním studijním cyklu. V případě krácení rozpočtu budou mít vyšší prioritu studenti, kteří dosud pobyt v rámci programu Erasmus neabsolvovali.

 

Výběr nadací poskytujících stipendia podporující studium v zahraničí:


Nadace Zdeňka Bakaly http://www.nadacezb.cz/home/

Fulbrightova nadace: http://www.fulbright.cz/

Hlávkova nadace (poskytující mj. cestovní stipendia): http://www.hlavkovanadace.cz/program_2012.php

Georgia Rotary Student Program: http://grsp.org/, resp. Rotary Česká republika a Slovenská republika: http://www.rotary2240.org/

Stipendium Chevening (Velká Británie): http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/


Pro další informace o studiu v zahraničí kontaktujte Oddělení mezinárodních vztahů UP.

 


Standardní postup pro udělování kreditů za absolvované pracovní stáže a praxe:

 

Student si na začátku semestru, v němž bude stáž realizovat, zapíše ve stagu virtuální kurz typu C Pracovní stáž 1-5 pod zkratkou PS1-PS5 dle délky předmětné stáže/praxe. Délce stáže/praxe odpovídá také počet kreditů. Dělení je následující:

 

PS1: pracovní stáž (praxe) v rozsahu 14 dní až 1 měsíc; 1 kredit

PS2: pracovní stáž (praxe) v rozsahu 1 až 2 měsíce: 2 kredity

PS3: pracovní stáž (praxe) v rozsahu 3 až 4 měsíce: 3 kredity

PS4: pracovní stáž (praxe) v rozsahu 5 až 6 měsíců: 4 kredity

PS5: pracovní stáž (praxe) v rozsahu nad 6 měsíců: 5 kreditů 

 

Na konci každého semestru budou pro každý typ stáže (PS 1-5) vypsány virtuální zkouškové termíny. Studenti požadující udělení kreditů za absolvovanou stáž se na příslušný zkouškový termín zapíší. Po dodání potvrzení o absolvování stáže/praxe nebo adekvátního dokumentu elektronicky či osobně do rukou tajemníka katedry Hynka Melichara jim bude ve stagu přiznán "zápočet" a uděleny kredity.