Granty a projekty

Evropské projekty realizované členy KPES

 


 

Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia – podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem (2011-2014)

(reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0063)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://youngpower.cz

 

 

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (2011-2014)

(reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0058)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2371/anotace-projekt-inovace-vyuky-dejin.pdf

 

 

Mezioborová škola zaměřená na leadership a inovace (2011-2013)

(reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0330)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (2010-2012)

(reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://unives.eu

 

 

 

Laboratoř sociálněvědních výzkumůLaboratoř sociálně-vědních výzkumů - inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu (2009-2011)

(registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126)

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

http://http://www.lsvv.eu 

 

 

Zvyšování zaměstnavatelnosti studentů UP: nové dovednosti pro znalostní ekonomiku (2006-2008)

(reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0268)

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

  

Projekty Grantové agentury České republiky realizované členy KPES

 

Demokratické inovace na lokální úrovni - případová studie České republiky, Polska a Slovenska (2017-2019)

(reg. č.: 17-20569S)

 

Příčiny neplatných hlasu v České republice v komparativní perspektivě dalších post-komunistických zemí (2013-2015)

 

Vliv volebních kampaní na stranickou polarizaci v České republice (2012-2014)

(reg. č.: P408/12/489)

 

Proměny městských zastupitelstev (2007-2010)

 

Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin (2010-2012)

 

Laichterův projekt České dějiny (2007-2009)

(reg. č.: 404/06/1151)

 

Financování politických stran ve vybraných stranických a volebních systémech (2002-2004)

 

Regionální aspekty politických systémů České republiky a Slovenska (2002-2004)

 

Vědecký a lidský profil historika Josefa Šusty 1874 - 1945 (2001-2004)

(reg. č.: 409/01/D038)

 

 

 

Projekty MŠMT realizované členy KPES

 

Národní program výzkumu II.: Česká republika v EU: postavení a prosazování národních zájmů (2006-2011)

 

Výzkumný záměr: Pluralita kultury a demokracie (2005-2011)

 

 

Projekty podpořené Ministerstvem zahraničních věcí ČR (Česko-polské fórum)


                       

            

Proměny měst: demokratické vládnutí v Olomouckém kraji a Opolském vojvodství (2013)

Více informací zde

 

 

Projekty Grantové agentury Akademie věd realizované členy KPES

 

Mezinárodní historické kongresy a československá historiografie 1918-1938 (2004-2006)

 (reg. č.: KJB8138402)

 

 

 

 

Projekty IGA - Specifický vysokoškolský výzkum

 

Vliv médií na vytváření politických postojů a na volební chování české veřejnosti (2011)

 

Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu. Dopady volební kampaně a charakteru volebního systému na volební chování a rozhodování ve volbách do Poslanecké sněmovny 2010 (2010)

 

Případová studie zemí Visegrádského uskupení (2010)

 

Globální ekonomická krize. Analýza z multidisciplinárního hlediska (2010)

 

Vývoj politických systémů (2010)

 

 

 

Vnitřní a rozvojové granty Filozofické fakulty UP (výběr)

 

Vývoj irského politického systému v letech 1919-1939 (2010)

 

Mírový proces a postkonfliktní rekonstrukce v Severním Irsku (2009)

 

Negativní reklama a negativita ve volebních kampaních (2008)

 

Současné trendy ve vývoji volebních kampaní - politický marketing a volby (2005-2006)

 

Josef Borovička: Osudy českého historika ve 20. století (2004)

 

Historické proměny pojmu ideologie (1999)