Publikace

 


Mimo standardní vzdělávací aktivity patří KPES také k nejlepším českým výzkumným a vědeckým pracovištím v oblasti politických věd, evropské integrace a mezinárodních vztahů. Publikační činnost členů katedry je významná nejen v českém kontextu, ale je konkurenceschopná i v mezinárodním prostředí. KPES byla vyhodnocena jako nejefektivnější katedra politologie v ČR z hlediska publikování v mezinárodních vědeckých časopisech registrovaných v nejprestižnějších databázích Web of Science a Scopus.

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2014. Cohesion Policy in the European Union. London and New York: Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Cohesion Policy in the European Union

 

Žídková, Markéta, Carol Glen. 2014. Global Issues and Controversies. Dubuque: Kendall Hunt Publishing.

 

 

Lebedová, Eva. 2013. Voliči, strany a negativní kampaň. Praha: Slon.

 Voliči, strany a negativní kampaň. Politická komunikace v České republice - Eva Lebedová - SLON

 

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2013. The New Member States and the European Union: Foreign Policy and Europeanization. London and New York: Routledge.

 

Ganowicz, E., L. Rubisz, R. Sztwiertnia. 2013. Cities in Transition. Urban Governance in Olomouc Region and Opole Voivodeship. Olomouc: Civipolis. Plná verze zde.

 

 

Žídková, Markéta. 2012. Proměny ruské imperiální politiky. Přístup ruského centra k Severnímu Kavkazu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2011. The Czech Republic and the European Union. London and New York: Routledge.

 

Ryšavý, Dan, Pavel Šaradín. 2011. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. Praha: SLON.

Marek, Dan, Michael Baun. 2010. Česká republika a Evropská unie. Brno: Barrister & Principal.

Česká republika a Evropská unie

 

Tunkrová, Lucie, Pavel Šaradín. 2010. The Politics of EU Accession. London and New York: Routledge.

 

Lebeda, Tomáš. 2010. "Czech Republic". In D. Nohlen, P. Stover. Elections in Europe. Pp. Nomos Verlag.


Elections in Europe: A Data Handbook

 

 

 

Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda a Markéta Škodová (eds.). 2010. Jaká je naše společnost? Aneb otázky, které si často klademe… Praha: SLON.


 

 

Voženílek, Vít, Pavel Šaradín, Zuzana Němcová. 2010. Atlas voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a 2008. Olomouc: Univerzita Palackého.

Atlas voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje

 

 

Lach, Jiří. 2010. Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století. Praha: Academia.

Josef Borovička

 

Marek, Dan, Tomáš Kantor. 2009. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno: Barrister & Principal.

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

 

Chytílek, Roman, Jakub Šedo, Tomáš Lebeda, Dalibor Čaloud. 2009. Volební systémy. Praha: Portál.

 

 

Marek, Dan, Michael Baun. 2009. EU Cohesion Policy After Enlargement. Houndmills: Palgrave Macmillan.

EU Cohesion Policy after Enlargement

 

Šaradín, Pavel. 2008. Teorie voleb druhého řádu a možnosti jejich aplikace. Olomouc: Univerzita Palackého.

 

Lebeda, Tomáš. 2008. Volební systémy poměrného zastoupení. Praha: Karolinum.

 Obálka titulu Volební systémy poměrného zastoupení

 

 

 Bradová, Eva a kol. 2008. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Negativní kampaně a politická reklama ve volbách

 

 

 

 Lebeda, Tomáš et al. 2007. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Voliči a volby 2006

 

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2007. Politické kampaně, volby a politický marketing. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Politické kampaně, volby a politický marketing

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2007. Evropské volby v postkomunistických zemích. Olomouc: Periplum.

Obálka titulu Evropské volby v postkomunistických zemích

Šaradín, Pavel a kol. 2006. Krajské volby v České republice. Olomouc: VUP.

http://e-vup.upol.cz/components/com_virtuemart/shop_image/product/2006-811.jpg

 

 

 

Bradová, Eva. Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Brno: Mezinárodní politologický ústav. 

 obálka

 

 

 

Šaradín, Pavel a kol. 2004. Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum.

Volby do Evropského parlamentu v České republice