Úvod do politologie 1

Kód kurzu: KPE/UPL1

Program: Bakalářské - politologie a evropská studia

Typ: Povinné kurzy (A)

Termín výuky: 1. ročník, Zimní semestr

Jazyk výuky: česky

Počet kreditů: 5

Struktura výuky: přednášky, semináře, rozdělení hodin 1+1

Způsob ukončení: Zápočet

Informace

Kurz Úvod do politologie (UPL) je dvousemestrální povinný kurz pro studenty 1. ročníku KPES. Jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy, se kterými se v politologii pracuje a poskytnout jim schopnost orientovat se v nich. Obsahem kurzu je především uvedení posluchačů do problematiky státu, moci, demokracie; jejich obeznámení s podstatou hlavních politických ideologií, s problematikou politického procesu, politických stran atd.

Vyučující

Mgr. Eva Lebedová Ph.D.
Mgr. Daniela Vašátková
Mgr. Martin Petlach

Sylabus

Zobrazit Sylabus