Problematika zbraní hromadného ničení

Kód kurzu: KPE/ZHN

Program: Magisterské - evropská studia a mezinárodní vztahy

Typ: Povinně volitelné kurzy (B)

Termín výuky:. ročník, Letní semestr

Jazyk výuky: Čeština

Počet kreditů: 4

Struktura výuky:

Způsob ukončení: Zápočet Zkouška

Informace

 

Předmět „Problematika zbraní hromadného ničení (dále jen ZHN) je jednosemestrální volitelný kurz určený pro studenty 2. – 5. Ročníku KPES.  Cílem kurzu je seznámit studenty s bezpečnostními a zahraničně-politickými aspekty ZHN.

 

V úvodní hodině se studenti seznámí s teoriemi šíření ZHN, přičemž hlavní pozornost bude věnována základním teoriím mezinárodních vztahů. Další oblastí jsou dějiny vývoje, použití a zákazu ZHN. Zvláštní přednáška bude věnována organizacím, které se zabývají problematikou ZHN, především Mezinárodní agentuře pro atomovou energii a Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Studenti získají orientaci v základních právních dokumentech týkajících se ZHN, problematice terorismu provedeného ZHN, procesu mezinárodního odzbrojení a v oblasti exportních kontrolních režimů. Prostor je zde rovněž věnován agendě biologických zbraní a reflexi ZHN ve společnosti. Poslední část kurzu bude zaměřena na minulost a současnost jaderného programu hlavních světových aktérů. Studenti tak získají komplexní přehled o problematice ZHN, rozvinou své analytické schopnosti a získají schopnost uvažovat o hlubších souvislostech této problematiky.

 

Kurz je vřele doporučen studentům kurzu Teoretické přístupy k problematice zbraní hromadného ničení.

Vyučující

Sylabus

Zobrazit Sylabus

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení