Teorie mezinárodních vztahů

Kód kurzu: KPE/TMV

Program: Magisterské - evropská studia a mezinárodní vztahy

Typ: Povinné kurzy (A)

Termín výuky:. ročník, Zimní semestr

Jazyk výuky: česky

Počet kreditů: 4

Struktura výuky: přednášky, semináře, rozdělení hodin 1+1

Způsob ukončení: Zápočet

Informace

Cílem kurzu je seznámit studenty s mezinárodními vztahy jako sociálně-vědní disciplínou s vlastními teoretickými a epistemologickými přístupy. Přednášky se zaměřují na stěžejní teoretické i metodologické přístupy a paradigmata (neo/realismus, neo/liberalismus, neo/marxismus aj.), která se od konce první světové války v rámci MV objevují, včetně oblasti mezinárodní politické ekonomie či geopolitiky. Posluchači se seznámí s významem teorií i s úskalími, jež výzkum a teoretizování MV přináší. Dále se seznámí s pluralitou pohledů na jednotlivé fenomény, aktéry a povahu MV a uvědomí si jejich odlišnosti i styčné body. Cílem kurzu je u posluchačů podnítit analytické a kritické uvažování o mezinárodních vztazích. Studenti se rovněž naučí využívat teorií a přístupů k MV při koncipování svých písemných prací z oblasti MV.

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení
Sylabus TMV ZS 2016.pdf549.3 kB21.09.2016
Walt - povinná četba.pdf1.6 MB21.09.2016
Snyder - povinná četba.pdf1 MB21.09.2016