Úvod do problematiky EU 2

Kód kurzu: KPE/UEU2

Program: Bakalářské - politologie a evropská studia

Typ: Povinné kurzy (A)

Termín výuky: 1. ročník, Letní semestr

Jazyk výuky: česky

Počet kreditů: 5

Struktura výuky: 1+1

Způsob ukončení: Zápočet

Informace

Dvousemestrální kurz Úvod do problematiky EU 1,2 je určen studentům prvního ročníku a je koncipován jako základ pro navazující studium problematiky Evropské unie. Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem integračního procesu v Evropě a základy fungování Evropské unie. Pro přehlednost je kurz rozdělen do tří hlavních tématických celků. První tématický celek je věnován stručnému nastínění historického vývoje evropské integrace, jeho nejvýznamnějším fázím a jednotlivým vlnám rozšiřování. Na historický vývoj navazuje druhý tématický celek zaměřený na institucionální strukturu Evropské unie a fungování hlavních orgánů. V poslední fázi jsou nastíněny hlavní oblasti působení Evropské unie. V rámci této části kurzu jsou zčásti pokryty politiky v rámci jednotného trhu. Konkrétně je prostor věnován např. základům společné zemědělské politiky či politiky regionální. Dále je zahrnuta i problematika společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vývoj spolupráce v oblasti vnitra justice a policie.

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení