Teorie demokracie

Kód kurzu: KPE/TD

Program: Magisterské - politologie

Typ: Povinné kurzy (A)

Termín výuky: 1. ročník, Zimní semestr

Jazyk výuky: česky

Počet kreditů: 8

Struktura výuky: přednášky, semináře, rozdělení hodin 1+1

Způsob ukončení: Zápočet Zkouška

Informace

Kurz Teorie demokracie (TD) je jednosemestrální povinný kurz pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia KPES. Kurz se zaměřuje na normativní i empirické teorie demokracie. Detailně seznamuje studenty s klíčovými typologiemi demokracie, definicemi a přístupy. První část kurzu reflektuje vývoj konceptu demokracie od aténské demokracie po současnost a představuje jednotlivé soutěžící přístupy. Hlavní část kurzu se zaměřuje na detailní analýzu a představení soudobých demokratických teorií (participační, konkurenční, pluralitní, deliberativní) a debat provázejících tyto teorie. Následně jsou studenti seznámeni s problémy současné demokracie (globalizace a demokracie, demokracie na nadnárodní úrovni, elektronická demokracie apod.). V seminářích bude kladen důraz na analýzu vztahů demokracie s koncepty jako je rovnost, spravedlnost, participace, reprezentativita, občanská angažovanost a demokracie apod. Cílem kurzu je poskytnout vhled do problematiky demokratických teorií a rozvíjet schopnost studentů analyzovat klíčové koncepty moderní politické filozofie v souvislosti s vývojem společnosti. Absolvování kurzu bude také spojeno se schopností studentů identifikovat základní předpoklady podmiňující existující demokratické teorie, ukázat jak jsou tyto předpoklady převedeny k vytvoření empiricky-falzifikovatelných hypotéz a kriticky vyhodnotit, jakým způsobem autoři testují ve svém výzkumu tyto hypotézy.

Vyučující

Mgr. Eva Lebedová Ph.D.

Sylabus

Zobrazit Sylabus

Soubory ke stažení

SouborVelikostDatum vložení
Auschwitz-Birkenau.pdf4.9 MB14.11.2016
Sylabus TD.pdf395.5 kB26.09.2016